Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze Privacy Verklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze websites gebruikt en/of je inschrijft bij   CreativeBuzz Recruitment. We leggen je ook uit waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snap je precies hoe wij werken. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle diensten van CreativeBuzz Recruitment. Je dient je ervan bewust te zijn dat CreativeBuzz Recruitment (hierna CreativeBuzz) niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

CreativeBuzz respecteert de privacy van alle kandidaten, werknemers en andere bezoekers van haar websites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. CreativeBuzz handelt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door diensten van CreativeBuzz te gebruiken, dan wel door je in te schrijven bij CreativeBuzz verklaar je akkoord te gaan met deze Privacy Verklaring.

 

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je inschrijft via onze website en/of aanmeldt voor één van onze diensten (werving en selectie & bemiddeling, coaching & mediation) vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren.

Je persoonsgegevens worden voor tien jaar opgeslagen in je persoonlijke map in ons recruitment systeem. De vertrouwelijkheid van deze gegevens is beveiligd door een gebruikersnaam en wachtwoord. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening legt CreativeBuzz gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik door CreativeBuzz en in deze Privacy Verklaring genoemde derden.

Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

Voor en achternaam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, BSN nummer, cv, diploma’s, personele documenten, kopie ID bewijs, pasfoto, burgerlijke staat, e-mailadres, nationaliteit, informatie over opleidingen, salaris, referenties; Gegevens over beschikbaarheid, arbeidsverleden en verlof; Bankrekeningnummer;

Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven door jou. Verder worden er automatisch gegevens gegenereerd. Welke gegevens dat zijn lees je verderop in deze Privacy Verklaring.

Wij leggen gegevens vast om:

Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen;

Service te kunnen verlenen indien je die bij het gebruik van CreativeBuzz nodig hebt (bijv. indien je je wachtwoord bent vergeten)

Gebruikers op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van CreativeBuzz en in deze Privacy verklaring genoemde derden;

Betalingen te verwerken;

Pre-employment screenings te kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers.

Gegevens worden verstrekt aan de navolgende derden (na toestemming van de kandidaat):

Opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten (freelance, parttime of fulltime werknemers), waarbij in elk geval het cv en mogelijkerwijs ook informatie over salarisindicatie zal worden verstrekt.

Toegang tot de gegevens anders dan door verstrekking

Je bent te allen tijde gerechtigd om bij ons een kopie op te vragen van de gegevens die door ons over u worden aangehouden. Voor het opvragen van je gegevens kan je contact opnemen met cecile@creativebuzz.nl. Je hebt tevens het recht om CreativeBuzz op te dragen je gegevens niet langer te gebruiken of wel te verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen uit onze administratie.

CreativeBuzz kan je persoonsgegevens uitwisselen met (zakelijke partner) Match for Fashion.

CreativeBuzz zal, behalve in de gevallen die hier in deze Privacy Verklaring worden genoemd, je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming.

Bijzondere Persoonsgegevens

CreativeBuzz legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens) vast na jouw toestemming. Indien je je pasfoto uploadt (dit is vrijwillig), geef je daarmee toestemming voor het bewaren en het delen daarvan met onze opdrachtgevers. Op elk moment kun je zelf je pasfoto weer verwijderen uit je profiel.

Doeleinden

We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan in de gevallen zoals in deze Privacy Verklaring vermeld.

Veranderingen

Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in onze Privacy Verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens;

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van hun persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt. Wij zullen de informatie verwijderen, indien en voor zover het wettelijk is toegestaan dit te doen.

Aansprakelijkheid

Onze internetsite bevat een link naar een andere internetsite. CreativeBuzz is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsite met betrekking tot privacy. Wij raden je aan om op te letten wanneer je onze internetsite verlaat en om de privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite.

CreativeBuzz is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de website. CreativeBuzz is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen.

De veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite jouw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door jou toegezonden informatie.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als je, jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen. Zie onderstaande gegevens.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein gegevensbestand dat van een webserver naar een webbrowser wordt verzonden wanneer er via de browser een website van de server wordt bezocht. Meer informatie over het gebruik van cookies is te vinden op www.allaboutcookies.org. Op de creativebuzz.nl website worden cookies gebruikt om uw inloggegevens te onthouden, om het internetverkeer te volgen zonder identificatie van individuele gebruikers en om sessie-informatie op te slaan, zoals de gegevens van uw laatste zoekopdracht (deze gegevens worden gewist zodra u uw browser afsluit).

Automatisch gegenereerde informatie

Onze websites maken gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie bestaat uit: jouw IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt, account nummer, de pagina’s die je bezoekt op CreativeBuzz. De verkregen informatie wordt vervolgens gebruikt om de website goed te laten werken (ingelogde gebruikers bijhouden, sessie informatie etc.) Daarnaast verzamelen wij door middel van cookies informatie over het surfgedrag op onze website te verzamelen, wat ook gebruikt wordt om onze website te optimaliseren. CreativeBuzz plaatst geen cookies ten bate van andere partijen, zoals advertentie netwerken.

Doorgifte aan het buitenland

CreativeBuzz maakt o.a. gebruik van Google Analytics. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken.

Vragen en feedback

Wij controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen Privacy Verklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze Privacy Verklaring, kun je contact met ons opnemen: cecile@creativebuzz.nl of bellen op nummer: 06 22944926